Uczeń trudny. Praca metodą kontraktu opartego na relacji. [Kopia]

Uczeń trudny. Praca metodą kontraktu opartego na relacji. [Kopia]

Szkolenie online, realizowane Celem szkolenia jest  wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające zobaczyć co kryje się za trudnym zachowaniem oraz umożliwiające wspieranie dziecka we wprowadzaniu zmiany. Ze szczególnym uwzględnieniem dzieci funkcjonujących w etykiecie ‘trudnych’, ‘impulsywnych’, ‘przeszkadzających’, . Metoda kontraktu opiera się na założeniu, że wszystkie działania nauczyciela  pedagoga i psychologa będą skuteczne tylko jeśli opierają się o dobrą relację z dzieckiem i kiedy uwzględniają jego autonomię.

PROGRAM

W pracy z dzieckiem często bazuje się na spisywaniu kontraktu, który ma formę listy zobowiązań i pomysłów na nowe, ‘lepsze zachowanie’. Tak zawarty kontrakt zakłada, że zmiana zachowania jest kwestią decyzji dziecka a trudne zachowanie wynikiem świadomego wyboru. Taki kontrakt działa bardzo dobrze, szczególnie w momencie podpisywania, kiedy to podpisujący całym sercem wierzy, że da radę. Później działa już różnie a każdy kolejny kontrakt, często nazywany ‘kontraktem ostatniej szansy’, działa jeszcze mniej.

Inną częstą strategią jest zakładanie dzieciom z trudnościami w zachowaniu zeszytu, w którym nauczyciel na koniec każdej lekcji parafuje ‘zachowanie’ lub ‘aktywność na lekcji’, co prowadzi zazwyczaj do wyuczonej bezradności i utrwalenia etykiety.

 • Jak realnie ocenić możliwość zmiany zachowania dziecka? Na czym polega analiza trudnego zachowania?
 • Budowanie programu pracy w oparciu o dane z analizy struktury grupy, relacji z nauczycielami, etykiety z jaką dziecko funkcjonuje i jego potrzeb.
 • Działania wspierające jakie dorośli muszą podjąć żeby program pracy z uczniem był skuteczny
 • Jak pracować z uczniem po nastu kontraktach, który jest już bierny i zniechęcony?
 • Rola dobrej relacji z nauczycielem w procesie zmiany
 • Wpływ ‘obietnicy poprawy’, rozliczania ucznia z niedotrzymania ustaleń i wyciągania konsekwencji w sytuacji niepowodzenia na jego samoocenę, poczucia wpływu na własne zachowanie. I o tym co możemy zaoferować w zamian.
 • Omówienie przykładowych kontraktów

  INFORMACJE DODATKOWE
  W szkoleniu będziesz uczestniczyć poprzez platformę ClickMeeting. Dzień przed wyznaczoną datą szkolenia otrzymasz swój własny, indywidualny link, który daje dostęp jednej osobie. * Jeśli uczestniczysz używając komputera wybierz przeglądarkę Chrome, Safari lub Firefox, jeśli przez telefon wybierz Chrome lub Safari. Zamknij wszystkie zbędne programy i okna w przeglądarce. Sprawdź czy nie masz wyciszonego dźwięku. Kliknij w otrzymany link i już. WIdzimy się.

  WAŻNE. Czy pracownik placówki oświatowej, który kupuje udział w moim szkoleniu otrzyma zwrot kosztów?
  TAK. Zgodnie z nową ustawą dostawcą szkoleń może być firma szkoleniowa posiadająca akredytację lub statut z wymaganymi zapisami. Otrzymasz frę wg schematu nabywca / odbiorca. Statut spełniający wymogi znajdziesz tutaj
Zamówienie

Data startu: 2021-03-21

150.00

PLN

Zamów

Copyright © 2020 kursyonline.agnieszkamisiak.pl. Szkolenia napędza platforma WP Idea Regulamin